BLAM RELAX CR20

17 มิถุนายน 2018
«
»

BLAM RELAX CR20

ความครบเครื่องของเสียงทุ้ม ที่มีพลัง ความดัง หนักแน่น

“ทันทีที่เสียงดังออกมา สัมผัสได้ถึงพลังเสียงทุ้ม ทั้งจากความดัง รวมถึงลมที่ระบายผ่านท่อพอร์ต เป็นการเติมพลังให้เสียงทุ้ม มีความหนักแน่น อิ่มเนื้อเสียง เสริมเป็นฐานเสียงทุ้ม ให้การฟังเพลงมีความครบเครื่องมากขึ้น”

BLAM มีลำโพงคุณภาพดีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น รวมถึงลำโพงซับวูฟเฟอร์ก็เช่นกัน ในส่วนของเพาเวอร์แอมป์นั้น ก็มีคุณภาพดีให้เลือกใช้งานเช่นกัน หากลำโพงและเพาเวอร์แอมป์มารวมอยู่ด้วยกัน ทำงานผสานกัน โดยเฉพาะพลังเสียงทุ้ม และจะมีคุณภาพความเหมาะสมเพิ่มขึ้นอีก หากได้ตู้สูตรที่ออกแบบมาเข้าเป็นอุปกรณ์เดียวกัน จึงเป็นที่มีของ ซับวูฟเฟอร์พร้อมเพาเวอร์แอมป์ขับ ในตู้สูตรแบบ BASS REFLEX

รูปลักษณ์และวัสดุที่ใช้ผลิต

RELAX CR20 ซับวูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว ในตู้แบบ BASS REFLEX พร้อมเพาเวอร์แอมป์ขับในตัว กำลังขับสูงสุด 360 วัตต์ กำลังขับต่อเนื่อง 180 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ตอบสนองความถี่ 45 – 150 เฮิรตซ์ อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน 92.5 ดีบี รับสัญญาณเข้า 200 มิลลิโวลต์ – 6 โวลต์ ครอสโอเวอร์ตัดความถี่ต่ำ 45 – 150 เฮิรตซ์ เพิ่มเสียงทุ้ม 0-12 ดีบีที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ซับโซนิคฟิลเตอร์ 20 – 50 เฮิรตซ์ ปรับเฟส 0/180 องศา ฟิวส์ขนาด 25 แอมป์ ตัวเครื่องขนาด 500 x 140 x 260 มิลลิเมตร

ดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์ใช้รุ่น R8EL โครงสร้างลำโพงเหล็กปั้มขึ้นรูป กรวยลำโพงปั้มขึ้นรูปดัสแค็ปทรงนูน กระบอกวอยซ์คอยล์ไฟเบอร์กลาสขนาด 40 มิลลิเมตร สไปเดอร์ CONEX แม่เหล็กขนาด 120 x 20 มิลลิเมตร ตู้ลำโพงปริมาตร 13 ลิตร ผลิตด้วยไม้ MDF ช่องต่อสายไฟขนาดใหญ่ มีช่องรับสัญญาณเข้าทาง RCA และสัญญาณผ่านทางสายลำโพง

ชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ลองฟัง

ฟร้อนท์ PIONEER DEH-P80PRS อุด RCA ที่ไม่ได้ใช้งานด้วยตัวอุดของ CARDAS CAP ลำโพง PHASS ES6.5 สายไฟเข้าฟร้อนท์ PHOENIX GOLD 8GA สายไฟเข้าเพาเวอร์แอมป์ MONSTER 4GA สายรีโมท MONSTER S16 สายสัญญาณ MONSTER XLN402 สายลำโพงทั้งระบบ TCHERNOVSPECIAL XS SC สำรองไฟให้ฟร้อนท์ด้วยคาปาซิเตอร์ HELIX 33,000 ไมโครฟารัด สำรองไฟทั้งระบบด้วยคาปาซิเตอร์ PRISM 1 ฟารัด ลองฟังที่ไฟ 14.4 โวลต์ จุดเชื่อมต่อใช้ตะกั่ว WBT

คำแนะนำจากการใช้งาน

ตัวเครื่องวางหรือติดตั้งอย่างแข็งแรงมั่นคง ไม่ควรมีอะไรมาบดบังช่องระบายเสียงหรือด้านหน้าดอกลำโพง หากมีควรมีระยะห่างสักหน่อยและเป็นวัสดุที่แข็ง เพื่อคุณภาพ รายละเอียด ความชัดเจนของเสียงทุ้ม รวมถึงเสียงทุ้มไปกลมกลืนกับเสียงกลางแหลมได้ง่าย การต่อสัญญาณเข้าตัวเครื่อง ควรผ่านทางสาย RCA จะได้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนกว่า หากได้สัญญาณซับวูฟเฟอร์จากฟร้อนท์จะดีมาก ควรใช้สายไฟ สายสัญญาณที่มีคุณภาพดี ส่งผลต่อคุณภาพเสียง ควรมีคาปาซิเตอร์ความจุไม่สูงแต่มีคุณภาพดีสำรองไฟ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง

ผลการลองฟัง
เริ่มต้นใช้งานด้วยการปรับแต่งเสียงก่อน การปรับ GAIN หากปรับน้อยไปเสียงจะขาดน้ำหนักเสียง ขาดแรงย้ำเน้น แต่จะได้เสียงทุ้มที่นุ่มนวล หากปรับมากไปเสียงทุ้มจะดังและติดไปทางแข็ง ขาดการแยกรายละเอียด ขาดความนุ่มนวล แต่จะฟังได้เสียงทุ้มมันส์ๆ มีความชัดเจนเข้ามาแทน ด้านการปรับแต่งการตัดความถี่ หากปรับไว้ค่าสูงจะได้เสียงทุ้มที่อิ่มเนื้อเสียง ค่อนไปทางหนาสักหน่อย ได้เนื้อที่นุ่มนวลฟังสบาย หากปรับไว้ค่าที่ต่ำลงมา จะได้เสียงที่มีความกระชับ แยกแยะน้ำหนักเสียงในแต่ละโน้ตเสียงอย่างชัดเจน การปรับเฟสที่ 0 องศาจะได้รายละเอียดเสียงทุ้มที่ดี โฟกัสเสียงชัดเจน หากปรับไว้ที่ 180 อาศา จะไม่แสดงโฟกัสโน้ตเสียงทุ้ม เสียงเหมือนจะไปกลมกลืนกับเสียงกลางแหลมได้ดี แต่จะขาดความชัดเจนของเสียง
การจูนเสียงให้กลมกลืนกับลำโพงกลางแหลม เริ่มด้วยการปรับ GAIN ที่ละน้อย ฟังได้ยินเสียงทุ้มเพิ่มขึ้น จากนั้นให้ปรับการตัดความถี่ ให้เสียงทุ้มค่อยๆหายไป ไม่ดังจากตัวเครื่อง ไปกลมกลืนกับเสียงทุ้มที่ออกจากลำโพงกลางแหลม ก็เป็นอันเสร็จสิ้น โดยการปรับเฟสไว้ที่ 0 องศา จะจูนได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า

การลองฟังที่ระดับความดังมากสักหน่อย เสียงทุ้มยังมีพลัง มีความนิ่ง มีรายละเอียดแรงปะทะในแต่ละโน้ตเสียง เสียงทุ้มยังมีแรงกระแทก แต่ละโน้ตเสียงยังมีช่องว่างเว้นระยะห่าง พลังขับภายในนั้น ยังทำงานได้อย่างปกติ คุมดอกลำโพงให้ถ่ายทอดรายละเอียดของน้ำหนักเสียงทุ้มออกมาให้รับฟังได้

บุคลิกเสียงทุ้ม พลังขับและซับวูฟเฟอร์ ร่วมกันถ่ายทอดเสียงทุ้มออกไปทางค่อนข้างลึก และมีเสียงทุ้มต้นที่ดังลอยให้รับฟังได้ มีเนื้อเสียงในปริมาณที่อิ่มแน่นเข้มข้น รวมตัวกันเป็นก้อนจับกลุ่มได้อย่างหนักแน่นมีพลัง เนื้อเสียงที่มีไม่กระจายหลวมๆ หากหันพอร์ตของตัวเครื่องไปหาตำแหน่งนั่งฟัง จะได้ยินเสียงทุ้มลอยดังมัน แต่ถ้าหันหน้าดอกลำโพงเข้าหาตำแหน่งนั่งฟัง จะได้ยินเสียงทุ้มที่มีแรงปะทะและรายละเอียด การใช้งานโดยเป็นการเสริมเสียงทุ้มให้กับลำโพงกลางแหลม สามารถเสริมเสียงให้ลำโพงกลางแหลมได้อย่างกลมกลืน แรงปะทะต้นโน้ตมีความชัด ไม่ถึงกับเด่นนำ ดังเบาในแต่ละโน้ตเสียงแยกแยะได้ ปริมาณเสียงทุ้มมีคุณภาพ ความดัง เนื้อเสียงรวมไปถึงความอิ่มแน่น คำแนะนำเพิ่มหากต้องการแรงปะทะของเสียงทุ้มที่ชัดเจน ให้พอร์ตยิงเสียงหาวัสดุที่แข็ง โดยมีระยะห่างสัก 3-5 นิ้ว จะได้เสียงทุ้มที่มีความกระชับเก็บตัวดีขึ้น

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน

เลือกใช้งานกับฟร้อนท์โดยรับสัญญาณผ่านทาง RCA เพื่อคุณภาพในการแยกแยะรายละเอียดเสียง หากฟร้อนท์มีสัญญาณซับวูฟเฟอร์ขาออกจะเพิ่มคุณภาพในการใช้งานขึ้นไปอีก เพราะจะมีการตัดความถี่ชั้นหนึ่งก่อน เลือกใช้ฟร้อนท์ที่มีบุคลิกเสียงทุ้มกระชับ แรงปะทะต้นโน้ตมีความชัดเจน เพื่อช่วยในเรื่องอิมแพคหรือแรงปะทะของเสียงต่างๆ เลือกใช้ลำโพงที่เสียงทุ้มต้นมีเนื้อจะทำให้เข้ากันได้อย่างลงตัว

บทสรุป
BLAM RELAX CR20 อุปกรณ์ที่ครบเครื่องและน่าใช้งาน สำหรับการเพิ่มพลังหรือการเติมฐานเสียงทุ้มให้กับลำโพงกลางแหลม ดอกลำโพงและพลังขับภายในทำงานเข้ากันได้อย่างลงตัว โดยมีตู้ลำโพงขนาดเหมาะสมในการเสริมพลังเสียง รายละเอียดการติดตั้งใช้งานมีผลต่อเสียงพอสมควรดังที่กล่าวไว้ในบทความ หากท่านใดต้องการเพิ่มเติมพลังเสียงทุ้ม ที่ทั้งดัง หนักแน่น แนะนำให้ไปลองฟังความครบเครื่องในคุณสมบัติเติมพลังเสียงทุ้มครับ

อัลบั้มที่ใช้ลองฟัง
: DADAWA / SISTER DRUM
: EMMA COMPETITION CD 2014/2015
: ACCUPHASE / SPECIAL SOUND SELECTION 3
: INK / LIVINGSTON TAYLOR / CHESKY RECORDS JD 162

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ลิมเกษม จำกัด โทร. 0-2249-0311

error: Content is protected !!