HARMOTECH V1

14 ตุลาคม 2018
«
»

HARMOTECH V1

สวยงาม คลาสสิค อัดแน่นเนื้อเสียง เต็มพลังขับ

เพาเวอร์แอมป์โมโนกับเพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อก มีความเหมือนกันตรงให้กำลังขับ 1 แชนแนล แต่มีความแตกต่างกันคือ เพาเวอร์แอมป์โมโนภายในวงจรอาจมีภาคขยาย 2 ชุดแล้วนำมาบริดจ์กันให้เป็นโมโน แต่เพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อกคือ ภายในมีภาคขยายเพียงชุดเดียวแบบโมโน ภายในตัวเครื่องเดียวกัน ทางด้านคุณภาพเสียงและพลังขับนั้น เพาเวอร์แอมป์โมโนที่มีวงจรภาคขยายแบบบริดจ์อาจให้กำลังขับสูงกว่า เสียงดังกว่า แต่เพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อกมักให้กำลังขับที่มีรายละเอียดเสียงที่ดี แยกแยะโน้ตเสียง รวมถึงน้ำหนักเสียงได้ชัดเจนกว่า คำกล่าวนี้หมายถึงในกรณีที่อุปกรณ์ภายในเหมือนกันนะครับ

HARMOTECH กับเพาเวอร์แอมป์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ มีตัวเครื่องที่เล็กและมีความบาง แต่ภายในอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงเพียงพอต่อกำลังขับ โดยเป็นภาคขยายโมโนอยู่ภายในตัวเครื่องเดียวกัน

รูปลักษณ์และรายละเอียดกำลังขับ

V1 เพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อกคลาสดี ให้กำลังขับ 625 วัตต์ ที่ความต้านทาน 2 โอห์ม กำลังขับ 1,000 วัตต์ ที่ความต้านทาน 1 โอห์ม ตอบสนองความถี่ 10 – 400 เฮิรตซ์ ความเพี้ยนน้อยกว่า 0.05 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า 90 ดีบี รับสัญญาณเข้า 200 มิลลิโวลต์ – 6 โวลต์ ตัดความถี่ต่ำ 50 – 400 เฮิรตซ์ ซับโซนิคฟิลเตอร์ 25 เฮิรตซ์ เพิ่มเสียงทุ้ม 0 – 12 ดีบี ปรับเฟส 0 – 180 องศา ฟิวส์ 35 แอมป์ 3 ตัว ตัวเครื่องขนาด 200 x 260 x 62 มิลลิเมตร

ตัวเครื่องอะลูมิเนียมผสม ออกแบบตัวเครื่องด้วยการใช้พื้นผิวที่เรียบเป็นหลัก ไม่ได้มีครีบระบายความร้อนตรงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ภายใน มีเซาะร่องตรงกลางและมีแผ่นโลหะบ่งบอกรายละเอียดตัวเครื่อง ด้านข้างมีช่องสำหรับระบายอากาศให้ภายในตัวเครื่อง ขั้วต่อสายและน็อตทั้งหมดเคลือบทอง ภายในตัวเครื่องภาคจ่ายไฟใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์เทอร์ลอยด์ขนาดใหญ่ ที่มีลวดทองแดงพันแน่นหนา โดยมีคาปาซิเตอร์กรองและสำรองไฟ อุปกรณ์ในส่วนวงจรควบคุมและวงจรย่อย ใช้อุปกรณ์ชนิด SMD ภาคขยายมอสเฟ็ต ที่มีขดลวดทองแดงและคาปาซิเตอร์กรองคลื่นรบกวนทิ้ง ภาคปรีแอมป์ใช้อ็อปแอมป์ TL072 ในการควบคุมสัญญาณและการปรับแต่งเสียง

จุดที่น่าสนใจ

พลังขับคลาสดี ที่ภายในวงจร มีภาคจ่ายไฟ 1 ชุด จ่ายกระแสให้กับภาคขยายเพียง 1 ชุด ส่งผลให้กระแสไฟเพียงพอต่อความต้องการของภาคขยาย ส่งผลต่อพลังขับ ที่มีความดังและมีรายละเอียด ภาคขยายเพียงชุดเดียวยังส่งผลต่อรายละเอียดเสียง ที่การแยกแยะน้ำหนักเสียง แสดงออกมาได้ดีกว่าภาคขยาย 2 ชุดแล้วมาบริดจ์โมโน ขดลวดทองแดงขนาดใหญ่ในภาคขยาย ส่งผลต่อเนื้อเสียงที่อิ่มแน่นในพลังขับ

การนำไปใช้งาน

การใช้งานแนะนำให้ใช้กับโหลดความต้านทานที่ 2 โอห์ม เพื่อให้ได้กำลังขับตามสเป็คที่ระบุไว้ เพื่อการฟังพลังเสียงทุ้มที่ดังอย่างมีรายละเอียด หากไม่ฟังดังมากและต้องการรายละเอียดของน้ำหนักเสียงที่ดีขึ้น ให้ใช้งานที่โหลดความต้านทาน 4 โอห์ม หากต้องการใช้งานด้านพลังเสียงที่ดังสักหน่อย ให้ใช้งานที่ความต้านทาน 1 โอห์ม โดยการขนานดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2 โอห์มจำนวน 2 ดอก แนะนำสำหรับการฟังความดังที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพเสียง ให้ใช้ดอกลำโพงความต้านทาน 4 โอห์มจำนวน 2 ดอก ขนานกันทำงาน

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย CH MEDIA CO.,LTD โทร. 0-2594-1003, 0-2921-0331

error: Content is protected !!